Wszystkie projekty (88)
   - Język programowania
     + C# .NET (3)
     + C++/CLI .NET (1)
     + C/C++ (19)
     + Delphi (52)
     + Flex (1)
     + Java (9)
     + Pascal (3)
     + PHP (7)
   - Język projektu
     + Angielski (29)
     + Polski (68)
   - Kategoria
     + Biblioteka (6)
     + Gry (1)
     + Internet (18)
       + Strony (7)
     + Lineage 2 (10)
     + Narzędzia (43)
     + Naukowe (19)
   - Licencja
     + BSD (10)
     + Freeware (10)
     + GNU GPL (25)
     + GNU LGPL (35)
     + Private / Commercial (9)
   - Ocena
     + 0 - Nie skończone (8)
     + 1 - Prowizorka (13)
     + 2 - Malutki (27)
     + 3 - Mały (15)
     + 4 - Średni (17)
     + 5 - Duży (6)
     + 6 - Ogromny (2)
   - Rok
     + 2001 (1)
     + 2002 (5)
     + 2003 (10)
     + 2004 (14)
     + 2005 (12)
     + 2006 (8)
     + 2007 (11)
     + 2008 (11)
     + 2009 (21)
     + 2010 (8)
     + 2011 (4)
     + 2012 (4)
     + 2013 (2)
     + 2014 (1)
     + 2015 (1)
   - Status
     + W rozwoju (1)
     + Wstrzymany (1)
     + Zamknięty (86)

P2P to IPset 1.0

P2P to IPset 1.0
Pełna nazwa: P2P to IPset 1.0
Data dodania: 2013-01-06 16:23:32
Data modyfikacji: 2013-01-06 16:23:32
Status: Zamknięty
Autorzy: Piotr Zegar
Język: EN
Wersja: 1.0
Licencja: GNU GPL
Wymagania: Linux, Windows (cygwin), 512MB ram
Technologia: libBoost

 Program który potrafi konwertować listę adresów IP w formacie .p2p do formatu IPsec na potrzeby użycia w konfiguracji iptables

 

 

P2PToIPSec 1.0 by Clocky

Allowed options:
 --help               produce this help message
 -I [ --input ] arg         Input P2P file, default: stdin
 -O [ --output ] arg        Output IPset file, default: stdout
 -N [ --set-name ] arg (=CLOCKYSET) Set name for NETs, default(NETSET)
 
Kompilacja:
g++ -O3  -c main.cpp
g++ main.o -lboost_program_options -o P2PtoIPSec

 

Plik: Pobrań: Rozmiar: Data: Opis:
P2PtoIPset - source.zip 171 12127 01/06/13 17:22:15 Source (NetBeans project)
Tytuł*: Treśc*:
Nick*:
e-mail
Jak mam na imie (antybot):